FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Systemer for kvalitetsvurdering av helserelaterte nettsteder er det mange av
skrevet av: Ellen K Christiansen 15.06.06

Vår lenkesamling har lenker til en rekke systemer som kan bidra til å gjøre det lettere for deg å vurdere kvaliteten av de helsenett-stedene du søker deg frem til. Disse er svært ulike og bygd opp etter ulike prinsipper. I tiden som kommer vil vi presentere noen av disse. Vi begynner med å presentere et pågående prosjekt: MedIEQ.

Prosjektet har partnere fra Grekenland, Spania, Tyskland, Tsjekkia, Finland og Sveits. Du finner dem her i venstre marg hvis du vil vite mer om dem. Prosjektinformasjonen er på engelsk.

Prosjektet tar sitt utgangspunkt i at kvalitetsvurdering av helserelaterte web-sider både krever et godt sett med evalueringskriterier og verktøy for godkjenningsordninger. Deltagerne i prosjektet mener at det er nødvendig å etablere sorteringsmekanismer, enten ved tredjeparts godkjenning eller ved å etablere portaler der medisinske web-sider blir organisert og sortert etter bestemte kvalitetskriterier. For å oppnå dette, er det behov for en automatisering av vurderingsprosessene.  MedIEQ vil bane veien for en automatisering av kvalitetsgodkjenningen av helserelaterte nettsider i Europa. Prosjektet tar utgangspunkt i at det ikke er tilstrekkelig at nettstedene selv garanterer at de holder visse, fastsatte standarder.

Den generelle målsettingen for prosjektet er å utvikle eksisterende teknologi på området kvalitetsmerking av medisinske websider. De mer spesifikke målsettinger finner du her.

Vil du vite mer?

 

 

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS