FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Tekstiler med innvevd teknikk er fremtiden!
skrevet av: Ellen K Christiansen 14.05.04
Mystiske krefter?Dette kunne leses i Aftenposten 11. mai. Bakgrunnen for
dette var at nordiske forskere har dannet nettverk for å utvikle fikse løsninger
på området, og derved skape nye teknologiske arbeidsplasser.


Ett eksempel på denne type klær er snøscooterdress med innebygget GPS. For tiden utvikles også smarte klær for brannmenn. Disse kan f.eks. "reagere" når varmen eller stressnivået blir for høyt og dermed farlig. Innenfor helsesektoren ser nettverket for seg pasientklær som varsler når blodtrykket blir for høyt eller temperaturen stiger.

Til nå har slike såkalte "smarte tekstiler" vært lite brukervennlige. Hilde Færevik ved SINTEF Helse er opptatt av at de skal bli mer behagelige og mer funksjonelle i bruk.

Nordisk Industrifond har bevilget penger. Det satses på EUs forskningsprogrammer i samarbeid med teknoindustrien. Det fremgår ikke hvem andre enn SINTEF Helse som deltar.

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS