FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Tidsskrift for den norske lægeforening om nettsider, kvalitetskontroll og tverrfaglig samarbeid
skrevet av: Ellen K Christiansen 27.09.02

Siste nummer av Tidsskrift for Den norske lægeforening behandler disse spørsmålene i tre ulike innlegg. Det henvises til British Journal of Cancer der det advares mot nettsteder med alternative kreftkurer, det stilles spørsmål ved om pasienter må kvalitetssikre sitt eget helsetilbud og kronikken omhandler produksjonen av en video til bruk for pårørende i psykiatrien.

Når det gjelder nettsider med alternative kreftkurer, har forfatterne blant annet pekt på at det kan være vanskelig for pasienter i krise å vurdere kvaliteten og troverdigheten av en del av denn informasjon som finnes på Internett.
Artikkelen finner du her:
http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/PA_LTS.Vis_Seksjon?vp_SEKS_ID=598061

Betsy Heen har skrevet et tankevekkende innlegg om sine opplevelser som pasient og diskuterer i hvilken grad pasienten selv må ta ansvaret for egen helse og egen behandling.
Den finner du her:
http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/PA_LTS.Vis_Seksjon?vp_SEKS_ID=597638

Det tredje innlegget, som er en kronikk, omhandler produksjonen av en video til bruk for pårørende i psykiatrien, og inneholder en rekke interessante betraktninger om tverrfaglig samarbeid. Den finner du her:
http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/PA_LTS.Vis_Seksjon?vp_SEKS_ID=597088


 


 

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS