FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

En rapport fra Consumers International:
Troverdighet på nettet
skrevet av: Ellen K Christiansen 30.01.03
Forside

"Consumers International" er en global sammenslutning av mer enn 250 forbrukerorganisasjoner i 115 land. Fra april til juli 2002 foretok organisasjonen en undersøkelse av 460 ulike nettsteder, hvorav helse var en av tre hovedkategorier.

Consumers International har definert "troverdighet" i nettsammenheng og har utviklet et sett kriterier for å måle denne. Gjennomgangen av nettstedene resulterte i følgende fem anbefalinger til brukerne:
1. Ikke tro på alt du leser
2. Ikke baser diner konklusjoner på informasjon fra bare ett nettsted
3. Sjekk nettstedets bakgrunn
4. Undersøk påliteligheten av informasjonen
5. Sjekk risikomomenter forbundet med kvalitet på informasjonen og datasikkerhet

Les hele rapporten her: http://www.consumersinternational.org/documents_asp/news_display.asp?regionid=135&id=162&categoryID=677&langid=1

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS