FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

"Offentlige, publikumsrettede informasjonstiltak på nett innenfor helse"
Utredning fra Sosial og helsedirektoratet
skrevet av: Hege Andreassen 10.03.06
Sosial og helse direktoratet logoUtredningen er laget av Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten. Hovedspørsmålet som er stilt er hvorvidt det bør satses på utvikling av nettbaserte tjenester for å styrke befolkningens lovbestemte rett til medvirkning og informasjon.
Utredningen slår fast at pasienter trenger relevant, pålitelig og tilgjengelig informasjon for å kunne ivareta sin rett til medvirkning og informasjon etter pasientrettighetsloven. Videre fremheves det at Internett og andre kommunikasjonstekniske hjelpemidler her vil kunne spille en sentral rolle. Utredningen går gjennom hva slags informasjonstjenester som finnes, hvordan disse blir brukt, hvordan offentlig nettbasert informasjon er organisert og hvilke konsekvenser de forskjellige alternativene har, og hvilke gevinster informasjonstjenester har.

Det konkluderes blant annet med at slike beslutningsstøtteverktøy kan ha positiv virkning på kunnskap, pasientdeltakelse i beslutninger, kunnskapsnivå og økning av samsvar mellom beslutning og egne verdier. Les hovedresultatene eller hele utredningen.
ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS