FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

"Vidåpne", "Lekkasjer" og "Privatliv på avveier"
skrevet av: Ellen K Christiansen 15.03.07
er blant de uttrykk som brukes i Helserevyen og Dagens Medisin når det snakkes om elektroniske pasientjournaler. Uttrykkene er hentet fra innlegg i februar og mars. Felles for dem er at de viser til Datatilsynets bekymring for den manglende journalsikkerheten ved norske sykehus. "De lekker som siler", skal direktør Georg Apenes i Datatilsynet ha uttalt nylig. I følge Apenes er det all grunn til å reflektere over hvordan dette kommer til å utvikle seg når vi får nasjonale systemer. Lottelise Folge i Dagens Medisin er opptatt av etikken i dette, og mener at norske leger burde være langt mer opptatt av å opponere mot planene om å utvide tilgangen til pasientopplysninger på nasjonalt nivå.
Liselotte Folge tar i sin leder 22.02.2007 til orde for at flere burde lytte til Apenes når han hevder at tilstandene er alarmerende og at det ikke er enkelt for Datatilsynet å bli hørt. Det viser seg i praksis at endel leger insisterer på at så lite som mulig om dem blir journalført fordi de frykter snoking i journalen. Hun tror også at pasienter vil begynne å holde tilbake opplysninger de oppfatter som særlig intime av redsel for det samme og viser til "et helsevesen på randen av etisk konkurs". Hele lederen finner du her.

Betraktningene om "et skrøpelig system" finner du her.

Johan Votvik i Helserevyen referer til Helge Veum i Datatilsynet: "De elektroniske pasientjournalene ved norske helseforetak er rett og slett vidåpne, og tilstanden kan ikke bli mye verre enn i dag". Det er for mange som har adgang til den enkelte pasients opplysnigner, og legene er ikke i stand til å gi pasientene det vern de har krav på. Med referanse til bankansattes salg av opplysninger om kjendiser til "Se og Hør", mener han at også kjendiser som behandles på sykehus kan ha grunn til å bekymre seg. Hele artikkelen finner du her.
ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS