FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Vil du legge ut bilder av venner og famile på nettet? Spør først!
skrevet av: Ellen K Christiansen 06.07.11

Det er ikke alle som er like interesserte i at det blir lagt ut bilder av dem på nettet. Og selv om de synes det kan være ok med bilde av dem på din Facebook-side, ønsker mange å ha et ord med i laget når det gjelder å ta stilling til hvilke bilder av dem som skal legges ut.

Datatilsynets tjeneste slettmeg.no illustrer dette godt i sin artikkel om misbruk av festbilder. Der får du gode råd om hva du kan gjøre dersom du føler deg krenket.

Det er rett og slett ikke lov å legge ut hvilke som helst bilder på internett uten å spørre først. Det er mange bestemmelser i norsk lovverk som handler om retten til eget bilde. Dette har Gisle Hannemyr redegjort for på sine egne websider.

Han påpeker der blant annet at det er den som legger ut bilder på Facebook som er ansvarlig for publiseringen, ikke Facebook (publiseringsverktøyet). 

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS