FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

WRAPIN - Worldwide online Reliable Advice to Patients and Individuals
skrevet av: Ellen K Christiansen 03.10.06
WRAPINSpørsmål fra mange brukere av helserelaterte tilbud på Internett er:  Kan jeg stole på den informasjonen jeg leser på nettet? WRAPIN byr på relevant vitenskapelig kunnskap fra de mest kjente medisinske databaser for å bistå folk i denne vurderingen. Dessverre tilbyr de ikke en norskspråklig versjon.

Folkene bak WRAPIN mener blant annet at det blir mer og mer åpenbart at offentlige organer i de enkelte land ikke lykkes med å kontrollere kvaliteten av informasjonen på nettet og at internasjonale organer i enda mindre grad har mulighet til det. WRAPIN tilbyr tilgang til kvalitetsvurdert medisinsk informasjon etter søk på relevante begreper. Dette skal gjøre den enkelte bedre i stand til å vurdere kvaliteten av nettbasert helseinformasjon opp mot etablerte standarder.

De medisinske databasene som benyttes i WRAPIN er følgende:  

  • PubMed: Medical sientific articles from the U.S. National Library of Medicine
  • MedHunt: Medical Web pages selected by HON
  • HONcodeHunt: Medical Web pages accredited by HON (respect the 8 HONcode principles)
  • OESO: Medical scientific articles about Oesophagus diseases
  • URO France: Medical scientific articles about urology
  • HONnews: Medical News from HON and HealthDay
  • Bookshelf: free medical book from Pubmed (NLM)
  • ClinicalTrials: Clinical trials from the U.S. National Library of Medicine
  • FDA: U.S Food and Drug Administration
WRAPIN finner du her

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS