FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

www.helse-vett.no åpnet!
skrevet av: Hege Andreassen 08.11.01
Det er ingen grunn til å la være å bruke nettet til helseformål. Imidlertid kan det være lurt å stille kritiske spørsmål til det du finner av helsetilbud på Internett.

Her på Helse-vett.no finner du råd og tips som kan være til hjelp når du skal forholde deg til helseinformasjon og helsetilbud på nettet. Nasjonalt senter for telemedisin (NST) ønsker med disse sidene å veilede brukere av helsetilbud på Internett, og slik bidra til at hver enkelt bruker blir flinkere å vurdere kvaliteten av helsetilbud på nettet. Vi har samlet informasjon om helse på Internett gjennom forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til feltet. Formålet med helse-vett er å gjøre denne informasjonen og kunnskapen tilgjengelig for dem som har behov for det. Vi håper helse-vett vil bli et nyttig nettsted for en stadig økende gruppe av helseinteresserte Internettbrukere.
Fra NSTs befolkningsundersøkelse gjennomført i oktober 2001 vet vi at 31% av den norske befolkningen har brukt Internett i helsesammenheng. Dette er en økning på 12% fra i fjor. Tar vi utgangspunkt i veksten i antall Internettbrukere er det grunn til å tro at tallet vil bli enda høyere neste år.
Vårt Inntrykk er at Internettbrukere stadig blir mer bevisste på mediets fortrinn og begrensninger. Dette gjelder også i helsesammenheng, der brukerne blant annet uttrykker bekymring over variabel kvalitet. Forhåpentligvis kan helse-vett.no tilby tips og råd til den bevisste helse-bruker på Internett.
ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS